Dnes je úterý 12. prosince 2017
nahled

První vydání magazínu Economix v tomto roce je po pěti letech vydávání i posledním vydáním Economixu v tištěné podobě. Tištěnou podobu Economixu nahradí tyto nové webové stránky, které kromě technických možností a výhod internetu a komfortu s tím spojeného nabídnou studentům i dalším čtenářům maximálně aktuální a obsáhlejší zpravodajství nejen z VŠE. Pravidelné rubriky samozřejmě zůstávají zachovány.

Z tohoto vydání Economixu se dozvíte, že Národohospodářská fakulta VŠE je podle každoročního žebříčku Hospodářských novin nejlepší ekonomickou fakultou v České republice, což na některých fakultách VŠE vyvolalo poněkud hysterickou reakci. Dozvíte se, co si studenti VŠE myslí o své vlastní škole. Na VŠE byly otevřeny nové vedlejší specializace a obory, ale i Institut energetické ekonomie na FFÚ VŠE. Přinášíme vám požadavky a očekávání studenty preferovaných zaměstnavatelů na své budoucí zaměstnance z řad absolventů.

nahled

Financial Times zařadil VŠE mezi 75 nejlepších evropských byznys škol, prof. René Wokoun byl zvolen rektorem UJEP, Národohospodářská fakulta pořádala veřejné zasedání Vědecké rady s přednáškou za účasti prezidenta Václava Klause, na VŠE se uskutečnil Den vědy pražských vysokých škol, doc. Jiří Schwarz byl zvolen do správní rady Mont Pelerin Society. Po dvaceti letech byla obnovena tradice plesu VŠE, Miss VŠE se stala Klára Gregorová a na VŠE zavítal i Mikuláš.

Na VŠE opět proběhlo několik zajímavých akcí za účasti významných hostů. Debatní klub KHD pozval na rozpravu se studenty k aktuálním tématům novinářky Lenku Zlámalovou a Julii Hrstkovou, Klub mladých politiků uspořádal diskusi s Jiřím Paroubkem o hodnotách české levice, Ekonomický klub MLOP zorganizoval debatu se členy NERV Jiřím Schwarzem a Petrem Zahradníkem, Ekonom uspořádal Ekofórum s generálním ředitelem Českých drah Petrem Žaludou a v rámci výuky na FPH vystoupili na VŠE Jan Mühlfeit z Microsoftu, Radim Jančura a Vladimír Kovář. Na pozvání FMV vystoupil na VŠE generální ředitel L´Oréal pro ČR, SR a Maďarsko Marco Fabien. Přečíst si můžete rozhovor i reportáž z přednášky prof. Roberta M. Cartera organizované CEP o receptu na globální oteplování a rozhovor s Jiřím Švarcem a Alešem Mydlářem z J. P. Morgan.

nahled

Kvůli řádění studentů a ničení majetku jsou zakázány chodbovice na koleji Blanice, VŠE opět získala kontroverzní ocenění Eduniversal, na VŠE se uskutečnil další veletrh pracovních příležitostí Šance a proběhl i Den s VŠE pro její absolventy, Institut rozvoje podnikání (IDE) na FPH VŠE má nového ředitele a studenti VŠE se zúčastnili jako kandidáti komunálních voleb.

Studentské sdružení Ekonom uspořádalo Ekofóra s guvernérem ČNB Miroslavem Singerem a s bývalým ředitelem ÚOHS a ministrem vnitra Martinem Pecinou, Business IT Club uspořádal přednášku Dany Bérové, Klub mladých manažerů pozval k diskusi partnerku PwC Věru Výtvarovou, studenti VŠE uspěli v soutěžích společností Penta a BCG a web Klubu investorů zabodoval v soutěži WebTop 100.

nahled

Fakulty VŠE získaly z programu OPPA 55 milionů korun, Národohospodářská fakulta zahájila akademický rok na Pražském hradě za účasti prezidenta Václava Klause,, magisterský program Podniková ekonomika a management Fakulty podnikohospodářské se umístil z tisíců programů po celém světě na 58. místě v žebříčku sestavovaném deníkem Financial Times a web VŠE si v celosvětovém žebříčku polepšil i pohoršil.

Přinášíme vám informace o činnosti studentských organizací působících na VŠE. Studentské sdružení EKONOM připravuje soutěž pro studenty VŠE o stáž v Českých drahách, Cashflow Club uspořádal Mistrovství ČR ve stolní hře Cashflow 101, svou činnost zahájil Model UN klub, Klub investorů radí, jak investovat v nejbližším půlroce, iKnow Club představil sešit bez sešitu, Ekonomický klub MLOP uspořádal velmi úspěšnou přednášku guvernéra Miroslava Singera a Business IT Club uspořádal přednášku Milana Fridricha z České televize o nových médiích. Svou činnost zahájil i Debatní klub katedry hospodářských dějin NF VŠE.

nahled

V tomto vydání Economixu si můžete přečíst rozhovor s nově zvoleným děkanem Národohospodářské fakulty VŠE Miroslavem Ševčíkem a rozhovory s oběma kandidáty na děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE – znovuzvoleným děkanem Jaromírem Veberem a neúspěšným kandidátem Danielem Spálenkou. Novou předsedkyni má také Centrální kolejní rada VŠE a VŠE podala 151 návrhů na exekuci majetku svých studentů.

Přinášíme vám reportáže z Ekofór s generálním ředitelem ČEZ Martinem Romanem a senátorem Karlem Schwarzenbergem, kterého jsme také vyzpovídali v rozhovoru. Reportáže přinášíme také ze semináře CEP k 50. výročí založení EFTA a z přednášek Inventury demokracie o (ne)závislých institucích a (ne)veřejných zakázkách. Ekonoma vyučujícího na NF VŠE Lukáše Kovandu jsme vyzpovídali o jeho setkáních s významnými světovými ekonomy a bývalého ministra Michaela Kocába jsme se zeptali na problematiku lidských práv. Přečíst si můžete i rozhovor s generálním ředitelem Českých drah Petrem Žaludou, který bude v tomto semestru hostem Ekofóra. S mediálně známým ekonomem Alešem Michlem a s ekonomickým novinářem Janem Macháčkem jsme si povídali o současné ekonomické situaci v ČR a Evropě.

nahled

Na VŠE se uskutečnil další ročník veletrhu studentských aktivit Rozhledna, na kterém svou činnost představilo 24 studentských organizací. RPC VŠE uspořádalo další veletrh pracovních příležitostí Šance a Jaromír Veber obhájil post děkana na Fakultě podnikohospodářské VŠE. Šestého ročníku PCPE se zúčastnili významní odborníci, svou přednášku na škole měl guvernér ČNB Zdeněk Tůma a o energetické bezpečnosti přednášel Libor Lukášek.

Informujeme vás o možnosti studia programu MBA na VŠE, Národohospodářská fakulta VŠE (NF) se zapojila do International Economic Research (ICER) a Centrum latinskoamerických studií NF VŠE otevřelo nový magisterský program s možností získání dvou titulů. Rovněž se můžete dozvědět, jak za pomoci Fulbrightova programu studovat v USA. Přinášíme rovněž informaci o tom, že na VŠE se průlomově lze na některé obory dostat i jinak než přes zkoušku z matematiky a cizího jazyka.

nahled

V tomto vydání Economixu se zabýváme poněkud zvláštními vztahy rektorátu VŠE a studentských organizací na VŠE působících. Některé se těší výrazné podpoře, jiným je v jejich činnosti i bráněno. Přinášíme vám rozhovor se znovuzvoleným děkanem Fakulty financí a účetnictví Petrem Dvořákem, informacemi o volbě děkana na Fakultě informatiky a statistiky, kterým se stal doc. Luboš Marek, a také rozšířením počtu prorektorů VŠE ze čtyř na pět.

Dočtete se o úspěších Národohospodářské fakulty VŠE a programu CEMS MIM v domácích i zahraničních žebříčcích kvality vzdělávání, otevřením první latinskoamerické knihovny v České republice na VŠE Centrem latinskoamerických studií při Národohospodářské fakultě a umístěním webových stránek VŠE v hodnocení ekonomických škol celého světa.

nahled

V tomto vydání si připomínáme 20. výročí listopadu 1989. Na okolnosti polistopadového vývoje v naší zemi jsme se zeptali přímých aktérů těchto událostí prezidenta Václava Klause, Miloše Zemana a Petra Uhla. Jak listopad 1989 probíhal na VŠE nám popsali Jan Vidím a Miroslav Ševčík. Rovněž se zabýváme otázkou, zdali následná privatizace byla úspěšná či nikoli.

Dále se dozvíte o křtu nové knihy Davida Grubera a autogramiádě nové knihy historika Františka Stellnera. Studentské sdružení přineslo na VŠE projekt Rozmnož.to a studenti tak mohou ve škole zdarma kopírovat.

nahled

V tomto vydání magazínu Economix přinášíme rozsáhlé zpravodajství z VŠE, ve kterém se dozvíte o okolnostech volby rektora VŠE na období 2010-2014, o volbách do kolejní rady na Rooseveltově koleji, o udělení čestného doktorátu Arthuru P. Dempsterovi a Glenu Shaferovi, o přednáškách Jiřího Zapletala (Škoda Power), Miroslava Zámečníka a dalších konferencích.

Na VŠE byla otevřena při NF VŠE První experimentální laboratoř v ČR (LEE) a FFÚ VŠE získala akreditaci ACCA. VŠE se opět účastnila veletrhu Gaudeamus, tentokrát spolu se Střediskem handicapovaných studentů. Dozvíte se, co je potřeba vědět o vedlejší specializaci, ale také o studiu na Queen Mary University of London a University of Birmingham. NF VŠE nově zavedla pro své doktorandy kreditový systém. Prof. Vladimíra Dvořáková nám rovněž poskytla rozhovor ke kauze Právnické fakulty ZČU.

nahled

V tomto vydání jsme představili programy kandidátů na rektora VŠE pro funkční období 2010-2014. V rámci Ekofóra vystoupil na VŠE ministr financí Eduard Janota s přednáškou Státní rozpočet v prostředí ekonomické krize. O liberalismu jsme si povídali s Mirkem Topolánkem, Mikulášem Dzurindou a Přemyslem Sobotkou. K hospodářské krizi se nám vyjádřil také Tomáš Holub z ČNB.

NF VŠE otevřela na VŠE Laboratoř experimentální ekonomie (LEE) a také dětský koutek, který je k dispozici zaměstnancům a studentům všech fakult VŠE. NF VŠE rovněž otevřela nový obor Hospodářské a politické dějiny. Ve spolupráci NF VŠE a FPH VŠE vznikl nový předmět vyučovaný špičkovými manažery. NF VŠE si rovněž pořídila nové akademické taláry.

nahled

V tomto čísle přinášíme rozsáhlé zpravodajství o volbách do Akademického senátu VŠE a odstartování boje o post rektora. Informujeme vás o zásahu rektorátu VŠE do výuky specializovaného předmětu Česká radikální a antisystémová pravice v evropském kontextu v jehož rámci měl vystoupit předseda Dělnické strany Tomáš Vandas. VŠE získala od Evropské komise dvě prestižní ocenění – ECTS Label a DS Label. Představujeme koncept rozvoje kolejí a informujeme, co dělat v případě požáru na VŠE. Zavzpomínáme také na studenta VŠE Jana Palacha.

V rámci Ekofóra proběhla na VŠE projekce amerického dokumentárního filmu I.O.U.S.A. s následnou diskusí s ekonomy Mojmírem Hamplem, Pavlem Kohoutem, Tomášem Sedláčkem a vyučujícím KHD NF VŠE Ladislavem Tajovským. Školu navštívil v rámci Ekofóra také Alexandr Vondra s přednáškou Postavení ČR v Evropě - předsednická lekce. Na VŠE přednášeli i další hosté. Tomáš Cikrt o zdravotnictví, Eliška Hašková Coolidge o etice a Jan Mühlfeit z Microsoftu. Na VŠE rovněž proběhl seminář o budoucnosti Evropské unie. Rozhovor nám poskytla eurokomisařka Benita Fererro-Waldnerová a také bývalý ministr financí Pavel Mertlík.

nahled

Na VŠE propukly volby do Akademického senátu a tak vám představujeme studentské kandidáty. V souvislosti s volbami se zabýváme také zajištěním jejich regulérnosti. Představujeme vám novou předsedkyni studentského sdružení Ekonom Zuzanu Starou. Věděli jste, že kousek od VŠE je k dispozici zdravotní péče pro studenty v nemocnici v Italské ulici? Dozvíte se, pro koho jsou vlastně určena prospěchová stipendia. Informujeme také o vydávaných vědeckých časopisech na VŠE.

Seznámíme vás s pohledem automobilek na šrotovné. Na VŠE proběhla přednáška o energetické budoucnosti ČR a o budoucnosti neziskových společností v době krize jsme si povídali s modelkou Helenou Houdovou. Představujeme podnikatelskou soutěž Start Up a přinášíme rozhovor s hlavním ekonomem Patria Finance Davidem Markem. O Janu Palachovi vypráví profesor Vladimír Novák.

nahled

V tomto čísle Economixu se podíváme na podivný průběh voleb do Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Přinášíme informace o knihovnách, které by studenti VŠE neměli opominout - knihovna VŠE na Jižním Městě, knihovna NF VŠE a ČSÚ. Vysvětlíme, co obnáší studium MBA na VŠE pod záštitou francouzsko-českého institutu a jaké jsou výhody a nevýhody testů SCIO. Zabýváme se také pochybným významem ohodnocení Eduniversal, které získala VŠE.

Na VŠE proběhla výstava o Janu Palachovi, o němž málokdo ví, že byl studentem VŠE. Začaly Spanilé jízdy studentů NF VŠE. OIKOS má novou prezidentku Kateřinu Krpatovou. S děkanem NF VŠE Jiřím Schwarzem jsme si povídali o Národní ekonomické radě vlády (NERV). Dozvíte se proč říci ano, či ne euru a Petr Mach vypráví o založení Strany svobodných občanů. Rozhovor nám poskytl profesor Jan Švejnar. FM VŠE v Jindřichově Hradci se konečně dočká dostavby.

nahled

V tomto vydání Economixu vás provedeme divokým Dnem s VŠE. Ukážeme vám, jak dopadly přijímačky na VŠE. Kauza studenta Richarda Gaža zřejmě skončila a děkan Jiří Schwarz se mu omluvil za šikanu na VŠE. Uvidíte, jaké plány má Centrální kolejní rada a představíme vám nový navazující studijní program na VŠE International Management.

V rámci Ekofór nabídl řešení pro krizi a ekonomiku Miloš Zeman a o zdravotní reformě přednášel Tomáš Julínek. Na evropskou byrokracii se podíváme očima Christophera Parkinsona a o evropském předsednictví Francie přednášel na VŠE francouzský velvyslanec Charles Fries.

nahled

V tomto vydání Economixu vám představíme kolej Jarov D v novém kabátě a začínající rekonstrukci bloku E. Zavedeme vás do tajů knihovny na VŠE, představíme hvězdy poslucháren VŠE a poradíme, jak se dostat na vedlejší specializaci. Stará aula se přejmenovala na Likešovu aulu. Proběhla další Šance na VŠE. VŠE otevírá jako první veřejná vysoká škola prestižní studijní program MBA. Proběhl pátý společenský večer Národohospodářské fakulty. Prozradíme, jestli se chystá krize i na vysoké školství. Buddy System má novou prezidentku.

Vysvětlíme vám vývoj českého aukčního trhu a přinášíme rozhovor s ředitelkou aukční síně Márií Gálovou. Nevynecháme ani největší kauzu této doby - Kaplického chobotnici. Rozhovor nám k tomu poskytl i bývalý ředitel Národní knihovny Vladimír Ježek. Příčiny a dopady krize vysvětlili pánové Pavel Pelikán a Tomáš Ježek.

nahled

V tomto vydání vám přinášíme další události v kauze studenta Richarda Gaža, který sice již svůj bakalářský diplom po dlouhých peripetiích dostal, ale jeho příběh tím rozhodně nekončí. Poplatky za studium se zpřísňují a hrozí i exekuce. Na kolejích se rozjel projekt Vymaluj si sám. Menza na Žižkově nabídne širší nabídku stravování.

Informujeme o prestižních vzdělávacích institucích v ČR, kde je kromě VŠE možné získat titul z ekonomie, o univerzitě třetího věku na VŠE a jak probíhá studium na FM v Jindřichově Hradci. Nová aula se přejmenovala na Vencovského aulu. VŠE získala mezinárodní uznání v rámci projektu Eduniversal.

nahled

V tomto vydání Economixu vám přinášíme další události v kauze nepodepsaného diplomu studenta Richarda Gaža, která nabírá na obrátkách. Dozvíte se, jak je to s proplácením ubytovacího stipendia a placením poplatků za studium, úřední úkony a služby na VŠE. Dozvíte se, jak dosáhnout německého či španělského certifikátu anebo jak projít zkouškou Francouzské obchodní komory a studenti nám prozradili, jak se dívají na Rajskou budovu. Naši redaktoři vám poradí, kam se vydat na zajímavý výlet.

Exkluzivní rozhovor nám poskytl Karel Schwarzenberg a o vstupu do eurozóny v rámci Ekofóra přednášel na VŠE předseda vlády Mirek Topolánek. Martin Roman z ČEZ prozradil, jak se v práci vyhnout stereotypní nudě a Pavel Bém popisoval chvíli na střeše světa Mount Everestu. Na školu zavítali také kamarádi Al Gora Martin Bursík a Martin Zbrožek. Představíme vám Michala Gregoriniho, který se rozhodl proti komunismu bojovat designem a vymyslel projekt Dekomunizace. Na VŠE proběhl GMC Euromanager a odstartoval klub deskových her. Letošní král Majálesu je z VŠE.

nahled

V tomto vydání Economixu se dozvíte o kauze studenta Richarda Gaža, jemuž rektor VŠE zadržuje bakalářský diplom. Představíme vám fakultu managementu v Jindřichově Hradci. Rozhovor nám poskytl děkan fakulty Radim Jiroušek. Studentům FPH VŠE představujeme všechny kandidáty do jejich fakultního Akademického senátu.

Na VŠE byl úmyslně založen požár a na koleji pobodán student. Na škole se rozjíždí dlouho očekávaný integrovaný studijní a informační systém ISIS. O nových kolejních plánech jsme si povídali s novým předsedou Centrální kolejní rady Michalem Bobkem. VŠE ovládly tématické týdny a někteří studenti z VŠE se rozjeli za soutěží z případových studií do Kanady. Studenti také pomáhají budovat školy v Africe. Svou činnost na VŠE zahájili Debatní klub a Klub Investorů. Na škole vystoupil Richard Krajčo a blíží se Majáles.

nahled

V tomto vydání Economixu se dočtete o podvodném jednání studenta, který od svých osmi spolužáků pod jménem vyučujícího vylákal jejich seminární práce. Přinášíme neuvěřitelnou reportáž o samozvaném Lordu Hoven řádícím se svými exkrementy nejen na VŠE, ale na desítkách místech doslova po celé Evropě. Představíme vám žebříček ekonomických fakult v České republice a program CEMS, o kterém jsme si povídali s prorektorkou pro zahraniční vztahy Hanou Machkovou. Přiblížíme vám také doktorské studium na VŠE a jak se vyhrocuje spor mezi Mladými konzervativci.

V rámci Ekofóra vystoupil na VŠE se svou přednáškou na téma Slabosti demokracie – menšiny a vlivové skupiny Jiří Čunek. Rozhovor pro rubriku mladý a úspěšný nám poskytl absolvent VŠE, výkonný ředitel společnosti NetCentrum, Pavel Mucha. Na baru jsme si tentokrát sedli se studentem VŠE Tomášem Vorlem mladším, synem známého českého režiséra.

nahled

V tomto vydání Economixu vás zavedeme na setkání absolventů na Dni s VŠE. Zabýváme se bojem s plagiátorstvím a přidělování dodatečných kreditových poukázek na VŠE. O sportu na VŠE jsme si povídali s ředitelem CTVS Milošem Pádivým. Dozvíte se, jakou máte šanci na pracovním veletrhu Šance.

Na tradiční Ekofórum zavítal ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas se svou přednáškou o důchodové reformě, o které se s ním bavíme i v rozhovoru.

nahled

V tomto čísle Economixu se můžete podívat na srovnání platů absolventů vysokých škol a jak dopadly přijímačky na VŠE pro jednotlivé fakulty. Povídali jsme si s ředitelem Rozvojového a poradenského centra Martinem Lukešem a podíváme se na potíže začínající na finančních trzích. Poradíme vám, jak získat kolej, i když jste ji nedostali.

V rámci Ekofóra zavítal na VŠE bývalý slovenský ministr financí Ivan Mikloš s přednáškou Reformy, rozšírenie a konkurencieschopnosť EÚ. V rozhovoru s Miklošem se dozvíte o rovné dani a co současná slovenská vláda dělá dobře či špatně. K ekologické daňové reformě se na VŠE vyjádřil Martin Bursík. V Nové aule vystoupil také oblíbený Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

nahled

V tomto čísle Economixu jsme se zabývali IT absolventy, kterých je v současnosti málo a navíc jejich znalosti jsou nevyhovující. Podívali jsme se také na zoubek plagiátorství. Představíme vám nového kvestora VŠE Libora Svobodu. Zabýváme se novým Studijním a zkušebním řádem VŠE.

Pozornost věnujeme i fenoménu globálního oteplování a jeho skutečným příčinám. K tomuto tématu vystoupil na Ekofóru se svou přednáškou prezident Václav Klaus a poskytl nám i exkluzivní rozhovor.

nahled

V tomto vydání Economixu se zabýváme používáním školních indexů a přechodem na jejich elektronickou podobu. Přinášíme vám rozhovor s děkanem NF VŠE Jiřím Schwarzem. Zabýváme se dislokací kanceláří v budovách VŠE na Žižkově. Na VŠE odstartoval svou činnost Debatní klub a již potřetí proběhla mezinárodní konference PCPE.

V rámci Ekofóra vystoupil Jiří Paroubek s přednáškou o hospodářské politice a poskytl nám exkluzivní rozhovor k současné politické situaci. V rubrice mladý a úspěšný jsme si povídali s obchodním radou Velvyslanectví ČR v Kolumbii Josefem Kostihou a absolventkou CEMS programu na VŠE Beatriz Lopezovou.

nahled

V tomto vydání Economixu se zabýváme složitým procesem přihlašování na tělocvik a srovnání zájmu o studium na jednotlivých fakultách VŠE. Vyzpovídali jsme pro vás děkana FIS VŠE prof. Jana Segera. Přinášíme reportáž ze semináře CEFT o směřování českého ekonomického školství.

Ekonomický klub uspořádal na VŠE diskusi o plánované radarové základně v ČR. V rámci Ekofóra vystoupil na VŠE pražský primátor Pavel Bém s přednáškou o významu hlavního města Prahy v rámci Evropy. Diskutovalo se i o pořádání olympiády. Pavel Bém poskytl Economixu exkluzivní rozhovor.

nahled

V tomto čísle Economixu přinášíme informace z televizní debaty, kde se na téma privatizace utkali děkan Jiří Schwarz a rektor Richard Hindls. Přinášíme rozhovor s děkanem FFÚ VŠE Petrem Dvořákem. Prezident Václav Klaus navštívil den otevřených dveří NF VŠE. VŠE spustila nový web a zavedla nová pravidla pro propagaci na VŠE.

Přečtete si o evropské cukrové politice, kdo (ne)zaplatí naše penze, a v exkluzivním rozhovoru s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem o tom, proč skoncovat s investičními pobídkami.

nahled

Rektor Hindls neuspěl v senátních volbách a spamoval pro banku, která na VŠE otevřela svou pobočku, proděkanka FPH Zuzana Dvořáková v rozhovoru prozradila plány na akreditaci nového oboru s pracovním názvem Arts management, zemřel nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman a na Pražském hradě na něj zavzpomínali prezident Václav Klaus, prof. Robert Holman a Miroslav Ševčík.

Přinášíme vám zpravodajství ze soutěže Global Management Challenge Euromanager, aktuality o dění a možnostech na VŠE, o možnostech vzdělání na zahraničních univerzitách a jak na to. Přinášíme vám také pohled na globální oteplování inspirovaný knihou Skeptický ekolog od Björna Lomborga, který navštívil Prahu se svou přednáškou. Zabýváme se také evropskou politikou v oblasti výroby cukru.

nahled

Národohospodářská fakulta umožňuje směnu volných kreditových poukázek a jako první zavádí další novinky, které by měly studentům usnadnit život. Je kolejní rada doopravdy banda líných kapříků, jak se o nich traduje? Marie Češková z katedry podnikového a evropského práva by zrušila zápočty a v rozhovoru poradí, jak se dobře naučit právo.

Přinášíme názor na politické cykly na Slovensku a v Maďarsku a zkoumání principů fungování lidské společnosti, Španělky kralovaly žižkovské Beer Rally, na baru jsme vyzpovídali herce Jaromíra Noska, Ondřej Havelka opět roztancoval VŠE, s cestopisem se vydáme na exotickou Jamajku a přinášíme vám další tip na pražský výlet.

nahled

Menza VŠE na Žižkově má nového provozovatele a nastanou změny, děkanka FMV VŠE Dana Zadražilová chce poslat více studentů do Číny a na zahraniční praxi můžete vycestovat s AIESEC.

Poradíme vám, jak sehnat snadno a rychle učebnice, přinášíme názor na diskriminaci v zaměstnávání žen a názor na ekonomicko-politický vývoj Slovenska.

nahled

VŠE má nového kvestora a my ho pro vás vyzpovídali, na konci dubna proběhly volby do celoškolského Akademického senátu, v MF Dnes vyšel článek s nepodloženými tvrzeními rektora VŠE o uplatnění absolventů jednotlivých fakult VŠE na pracovním trhu a VŠE ukončila spolupráci s provozovatelem menzy na Žižkově.

Na VŠE přednášel slovenský ministr financí Ivan Mikloš a poté nám poskytl rozhovor. Petr Mach vám vysvětlí, proč přijetí eura znamená velké náklady a v rubrice Názor se zabýváme dnem daňové svobody.

nahled

Přinášíme vám exkluzivní rozhovor s nově zvoleným děkanem Fakulty podnikohospodářské Jaromírem Veberem. Kauza boje o výuku ekonomie na VŠE má své pokračování. Poradíme vám, zdali se vyplatí bojovat o místo na koleji a dozvíte se, jak to bude se stravováním na VŠE. S cestopisem se podíváme do Šanghaje. V pravidelných rubrikách se vám představí mladá a úspěšná zpěvačka a modelka Iva Frühlingová a na baru jsme poseděli s rapperem jménem N.I.

nahled

Představujeme vám nový studentský magazín Economix, který bude pravidelně vycházet na VŠE. Nabídneme zajímavé reportáže, recenze, rozhovory se známými osobnostmi a poradíme, jak si užít studentský život plnými doušky. Exkluzivní rozhovor pro první vydání nám poskytl rektor VŠE Richard Hindls. Dozvíte se, že na škole vypukly velké boje o výuku ekonomie a s cestopisem se podíváte do Novosibirsku. Dozvíte se více o investičních pobídkách a seznámíme vás se studentskou organizací Buddy System. Můžete si přečíst, jestli je regulace léků zdravá a dostanete se do zákulisí rekonstrukce klubu Karlos na Jižním městě. V rozhovoru se vám představí mladý a úspěšný hiphopový zpěvák Michal Dvořák.