Dnes je úterý 12. prosince 2017
nahled
Téma: Kulturní rozmanitost ve Venezuele
Datum konání: 23. 03. 2010
Čas konání: 17:00
Místo konání: Likešova aula VŠE v Praze na Žižkově

V úterý 23. března 2010 v 17:00 hodin vystoupí na VŠE náměstek ministra kultury Bolívarské republiky Venezuela profesor Benito Irady. V Likešově aule VŠE vystoupí se svou přednáškou na téma Kulturní rozmanitost ve Venezuele. Na úvod vystoupí velvyslanec Venezuely v ČR Jeho Excelence Víktor Julián Hernández León.

Jako součást konference, pořádané k příležitosti dvoustého výročí nezávislosti zemí Latinské Ameriky Centrem latinskoamerických studií při Národohospodářské fakultě VŠE (CLAS) a studentským sdružením Ekonom, bude promítnut i dokumentární film o kulturní rozmanitosti ve Venezuele. Konference bude tlumočena ze španělštiny do češtiny a povede ji výkonná ředitelka CLAS Ing. Lourdes Gabriela Daza. Přítomni budou i velvyslanci a členové diplomatického sboru dalších latinskoamerických zemí.

Prof. Benito Irady je nejen náměstkem venezuelského ministerstva kulturní identity a rozmanitosti lidové moci pro kulturu, ale i prezidentem Centra pro kulturní rozmanitost ve Venezuele a zástupcem stálého výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.