Dnes je úterý 12. prosince 2017
nahled
Téma: Vize hl. m. Prahy do roku 2014
Datum konání: 06. 03. 2012
Čas konání: 19:30
Místo konání: Vencovského aula VŠE v Praze

Studentské sdružení Ekonom pořádá 6. března 2012 od 19.30 hodin ve Vencovského aule VŠE Ekofórum s primátorem hl. m. Prahy Bohuslavem Svobodou na téma Vize hl. m. Prahy do roku 2014.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. absolvoval v roce 1967 Lékařskou fakultu hygienickou UK. Poté nastoupil do nemocnice v Příbrami, odkud po dvou letech odešel na Gynekologicko-porodnickou kliniku FNKV a 3. LF UK v Praze. Na tomto pracovišti setrval v různých pozicích až do současnosti. Po sametové revoluci, kdy byla vyhlášena svobodná výběrová řízení, zvítězil v konkursu na přednostu kliniky, kterým je od roku 1990 do současnosti. V roce 1990 se také habilitoval v oboru gynekologie a porodnictví.

V letech 1990-1996 zastával funkci proděkana 3. LF UK, v roce 1996 pak neúspěšně kandidoval na pozici děkana, kterým se stal v roce 2003 a byl jím i ve druhém volebním období (2006-2010). Poté, než se stal pražským primátorem, byl do roku 2011 opět proděkanem fakulty.

V letech 1992-1998 byl prvním prezidentem České lékařské komory. Byl jednou z dvojice klíčových postav sporu mezi komorou na jedné straně a Lékařským odborovým klubem na straně druhé. Mimoto vykonával funkci statutárního zástupce ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a v letech 2003-2004 byl také předsedou Asociace děkanů lékařských fakult. Od roku 2007 je členem předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a předsedou Národní rady pro medicínské standardy.

Od roku 2010 je členem Akreditační komise a předsedou její stálé pracovní skupiny pro lékařské obory. V roce 2010 byl jako volební lídr ODS v komunálních volbách zvolen do pražského zastupitelstva. Po dohodě o koaliční vládě s ČSSD se stal primátorem hl. m. Prahy.

Podmínky účasti:
Přednáška je volně přístupná všem studentům a zaměstnancům VŠE.