Dnes je úterý 12. prosince 2017

VŠE má nově pět prorektorů

Náhled
09. 03. 2010 09:00 - Martin Steiner

Rektor Richard Hindls jmenoval do funkce pět prorektorů. VŠE má tedy nově pátého prorektora, kterým je doc. Jakub Fischer, vedoucí katedry ekonomické statistiky a proděkan FIS VŠE. Staronovými prorektory jsou i pro další období prof. Stanislava Hronová, prof. Hana Machková, doc. Hana Mikovcová a prof. Jindřich Soukup. Fischer bude mít na starosti strategii VŠE a zpracování klíčových dokumentů.

Hindls představil nové prorektory Akademickému senátu VŠE (AS VŠE) na jeho prvním letošním zasedání 1. února 2010. Jako důvod pro jmenování dalšího prorektora uvedl, že vysoké školy s více než dvaceti tisíci studenty mají pět prorektorů. Rektorovi nepochybně jde i o využití skutečnosti, že doc. Fischer je vedoucím týmu na MŠMT, který má na starosti přípravu reformy terciárního vzdělávání v ČR.

Jednotliví senátoři položili rektoru Hindlsovi několik otázek na tělo, ze kterých vyplynulo, že v danou chvíli nemá vyjasněnou přesnou představu o náplni práce jednotlivých prorektorů. Ačkoli se po senátorech chtělo, aby vzali jmenování prorektorů na vědomí, prorektoři jim vůbec neprezentovali své plány pro další volební období rektora, nad čímž se někteří ze senátorů pozastavovali. Svou obecnou představu o náplni své práce prezentoval až na dotazy senátorů nový prorektor Fischer.

Náklady na úřad nového prorektora údajně nepůjdou z rozpočtu fakult, nýbrž budou nalezeny zdroje z úspor v rozpočtu rektorátu. Senátoři se však nedočkali jakékoli odpovědi na to, kolik vlastně bude VŠE nový prorektor a jeho úřad stát. Rektor Hindls to prostě nevěděl.

Velmi zajímavou skutečností je to, že rektor Hindls svůj úmysl jmenovat nového prorektora pro strategii podle svých slov konzultoval pouze s děkanem FPH VŠE Jaromírem Veberem a prý ještě s dalšími děkany, které však odmítl jmenovat. Ze zápisu AS VŠE vyplývá, že dalším konzultujícím děkanem měl být děkan FIS VŠE. Není však známo, zda šlo o bývalého nebo nového děkana této fakulty. Děkanka FMV VŠE Dana Zadražilová, děkan FFÚ VŠE Petr Dvořák a děkan NF VŠE Jiří Schwarz nám sdělili, že to s nimi nikdo nekonzultoval, ani jim to nikdo neoznámil a že se to dozvěděli buď z nějakého zápisu, nebo na chodbě školy. Děkan Dvořák k tomu uvedl: „Dělat strategii školy bez děkanů prostě nejde.“ Faktem zůstává, že jmenování prorektorů je plně v kompetenci a odpovědnosti rektora a s děkany to konzultovat nemusí. Tato skutečnost však poněkud koliduje s proklamací rektora Hindlse, že všechna zásadní rozhodnutí bude činit v konsenzu se všemi fakultami, tedy děkany. Zřejmě strategie školy podle rektora mezi takováto rozhodnutí nepatří.

Jedna z otázek senátorů na doc. Fischera zněla, zda bude všechny funkce, které dosud vykonává, vůbec stíhat. Fischer deklaroval, že se po jmenování prorektorem vzdá funkce proděkana na FIS VŠE. Dále k tomu uvedl, že to pro něj nebude žádný problém, jelikož už teď pracuje od šesti ráno do půlnoci. Z toho zřejmě vyplývá, že na práci prorektora bude mít šest hodin denně. Kdy bude spát, však již neuvedl.

AS VŠE poté vzal záměr rektora jmenovat prorektory na vědomí.

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.