Dnes je úterý 12. prosince 2017

Uzávěrka přihlášek do magisterského programu Economic and Regional Studies in Latin America

Náhled
14. 03. 2012 00:01 - Martin Steiner

Na 30. dubna 2012 je stanovena nová uzávěrka přihlášek do navazujícího magisterského studijního programu v angličtině Economic and Regional Studies in Latin America. Tento program nabízí unikátní příležitost získat bohaté mezinárodní zkušenosti a možnost obdržet dva tituly za jediné navazující magisterské studium (tzv. double degree) – první titul na VŠE a druhý na jedné z prestižních partnerských univerzit v Latinské Americe. Program realizuje Národohospodářská fakulta VŠE a Centrum latinskoamerických studií (CLAS).

Studenti si mohou zvolit studium v zahraničí buď v angličtině, nebo ve španělštině, v závislosti na výběru partnerské univerzity. V současnosti lze double degree získat v Bolívii a v Chile. V jednání je spolupráce s dalšími významnými univerzitami z Brazílie, Mexika, Peru a Uruguaje. Partnerské programy v zahraničí jsou plně kompatibilní se školským systémem v ČR.

Cílem tohoto nového studijního oboru je poskytnout absolventům poznatky, které jim umožní orientaci v problematice ekonomických a společenských systémů Latinské Ameriky a Evropy. Umožní jim vytvořit odborné zázemí pro působení ve vysoce odborných a řídících funkcích v institucích koordinujících hospodářskou spolupráci mezi Evropskou unií, respektive Českou republikou a zeměmi Latinské Ameriky či přímo ve výrobních podnicích, v bankovnictví, investičních společnostech i ve finančních poradenských firmách.

Hlavním záměrem studijního oboru je vychovat dostatek odborníků schopných analyzovat hospodářské, sociální i regionální problémy Latinské Ameriky. Absolvent oboru bude disponovat dovednostmi, které mu umožní zpracovávat analýzy v oblasti hospodářských a společenských procesů, regionálního rozvoje s ohledem na kulturní specifika a navrhovat strategie využitelné i pro potřeby veřejné správy. Absolvent dále získá informace o zkušenostech ČR v oblasti hospodářské transformace, restrukturalizace ekonomiky, řešení regionálních disparit a problémů rozvoje lidských zdrojů, které je možné využít v podmínkách Latinské Ameriky.

Soubor předmětů, které student absolvuje, mu umožní nabýt teoretické poznatky a zároveň praktické dovednosti potřebné v celé oblasti ekonomických a regionálních studií Latinské Ameriky a s tím souvisícího výzkumu a obchodu. Součástí studia je rovněž seznámení s problematikou latinskoamerické ekonomiky, geografie, sociálních a kulturních souvislostí, environmentální problematiky i integračních procesech v Evropě a Latinské Americe.

Pro více informací o programu a dalších aktivitách CLAS navštivte clas.vse.cz.

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.