Dnes je čtvrtek 14. prosince 2017

Ševčík na diskuzi s Babišem a Bernardem: „Už ani korunu z veřejných rozpočtů nazmar, a euru nazdar!“

Náhled
11. 12. 2012 07:00 - Stanislav Janeček

Ve středu 3. prosince 2012 se v naplněné místnosti RB101 na VŠE v Praze konala moderovaná diskuze Andreje Babiše, Stanislava Bernarda a Miroslava Ševčíka na téma Role hospodářské politiky v současné ekonomické situaci České republiky. Debatu uspořádalo Středisko regionálních a správních věd Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Diskuze na téma Role hospodářské politiky v současné ekonomické situaci České republiky se zúčastnili Andrej Babiš (podnikatel, majitel Agrofert Holding), Stanislav Bernard (podnikatel, majitel Rodinného pivovaru Bernard) a Miroslav Ševčík (děkan Národohospodářské fakulty VŠE). Moderátorského postu se zhostil Milan Damborský (zástupce ředitele Střediska regionálních a správních věd).

 

Prostor vyjádřit se k tématu diskuze dostal jako první Miroslav Ševčík. Příspěvek uvedl svou tradiční premisou: Nejlepší hospodářská politika je žádná hospodářská politika. Podle Ševčíka totiž politici pomocí hospodářské politiky pouze napravují pochybení, způsobená jejich hospodářskou politikou v předchozím období. S touto tzv. pastí vlastní hlouposti přímo souvisí i stále rostoucí míra přerozdělovaného HDP. Své teze Ševčík doložil na případu sazby daně z přidané hodnoty. Ta se u nás od roku 1993 změnila již sedmkrát. Zvýšení snížené sazby DPH (tedy sazby, která zdaňuje nezbytné položky) z 10 % na 14 %, jež začalo platit od ledna 2012, vládě způsobilo problémy s nižším než očekávaným inkasem – podle Ševčíkových dat je celkový daňový výnos nižší o 10 %. K podobnému efektu došlo i u spotřebních daní. Průvodním jevem je pokles konečné spotřeby, která se při srovnání dostupných data za první dvě čtvrtletí roku 2012 se stejným obdobím roku 2011 snížila dokonce i nominálně. Negativní sentiment, vyplývající ze zvyšování daňové zátěže, podle Ševčíkových slov přitom postihuje nejen domácnosti, ale i podnikovou sféru.

 

Další z hostů Andrej Babiš vidí jako paradoxní ten fakt, že právě pravicové strany zvyšují daně. Jako podnikatel (nejen) v segmentu potravinářství a zemědělství se pohoršuje nad tím, že např. z masných produktů se u nás platí 14% snížená sazba DPH, zatímco v sousedním Polsku se uplatňuje tzv. super snížená sazba ve výši 5 %. Babiš se proto nediví, že jsou české obchody s potravinami plné polského zboží. Další hrozby Babiš vidí ze strany Evropské unie. Ta po svých členských státech vyžaduje neustálé snižování emisí a zavádění ekologických poplatků. Z pohledu Babiše je Evropská unie v oblasti ochrany životního prostředí „papežštější než Papež,“ což ale v celosvětovém měřítku vytváří brzdu pro konkurenceschopnost. Svůj příspěvek Babiš uzavřel konstatováním, že se sice nemáme hůře než za komunismu, nicméně mohli bychom se mít lépe – třeba jako Švýcarsko. Potenciál naší krajiny podle něho není využit.

 

Stanislav Bernard prý o současné hospodářské politice státu neslyšel, nečetl ji a nechce ji ani znát. Dokáže pochopit zvýšení daní, „ale ne na desetkrát“. Negativní roli přisuzuje i médiím – v novinách a v televizních zprávách je to či ono zvýšení daňové sazby nebo zavedení jiného pro peněženku bolestivého opatření přehnaně promíláno. Podle Bernarda se tedy nelze divit tomu, jak špatná nálada v naší společnosti panuje. Na domácí politickou scénu hledí jako na gang politických stran, nicméně souhlasí s Babišem v tom, že ekonomická realita není v České republice zase tak špatná.

 

V další části setkání dostali všichni tři hosté možnost navrhnout opatření, kterými by zlepšili hospodářskou situaci země. Andrej Babiš by dobudoval infrastrukturu, a to bez ohledu na cenu. Dále by zapracoval na schopnosti státu vybírat daně – pokud by se podařilo zamezit daňovým únikům z hazardu, z off-shore center, nebo černému obchodu s alkoholem, poté by podle Babiše vláda vůbec nemusela zvyšovat daně. Ve státní správě by Babiš navrhoval na vše zavést elektronické tendry a jednotlivé rezorty začít řídit jako firmu.

 

Stanislav Bernard by se zaměřil na boj s korupcí, neboť právě s ní velmi úzce souvisí příjmová stránka rozpočtu. Fundamentální problém Bernard vidí v tom, že státní úředníci hospodaří s cizími penězi a nehledí tak na efektivitu ani hospodárnost vynaložených prostředků. Podle Bernardových slov se ovšem stát nedá řídit jako firma, neboť politika nemá kontinuitu a roli v ní hraje i vynucování osobní moci. Řešením je pro Bernarda proto co nejmenší stát.

 

Miroslav Ševčík nevidí problém ani tak v korupci (osobně její dopad odhaduje na 50–80 mld. ročně), jako ve vysoké míře přerozdělování. Snížil by tedy počet kapitol státního rozpočtu a také počet operačních programů v rámci evropských dotací. K tomu Ševčík s nadsázkou dodal, že pokud by se takové kroky provedly již dříve, dnes by ve vazbě sedělo mnohem méně lidí.

 

V poslední části večera přišly na řadu otázky z publika. Z úst Andreje Babiše zde na konto Evropské unie například zaznělo, že dnešní EU je založena na francouzsko-německé zemědělské lobby; na konto domácí politiky poté poznamenal, že je plná neschopných lidí, kteří v životě nepracovali a nikdy nic nedokázali. Diskuzi uzavřel Miroslav Ševčík svou rýmovačkou „Už ani korunu z veřejných rozpočtů nazmar, a euru nazdar!“

Fotoalbum

Autor: Michaela Musilová

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.