Dnes je čtvrtek 14. prosince 2017

Po čem touží studenty VŠE preferovaní zaměstnavatelé?

Náhled
09. 03. 2011 09:00 - Lucie Cepáková

Nejpreferovanějším zaměstnavatelem studentů a absolventů VŠE je Česká národní banka. Vyplynulo to z výsledků on-line průzkumu The trendence Graduate Barometer 2010, který každoročně realizuje institut Trendence. Druhé místo obsadila Skupina ČEZ a třetím nejoblíbenějším zaměstnavatelem je společnost L’Oréal.

Zajímalo nás, zda jsou naopak studenti a absolventi VŠE preferovaným „materiálem“ pro tyto oblíbené firmy, zda vybraní zaměstnavatelé upřednostňují uchazeče o práci s praxí či raději najmou praxí „neposkvrněné“ absolventy, jaké mají požadavky na jazykové vybavení uchazečů a zda mají zájemci o zaměstnání adekvátní mzdové požadavky.

Na to vše a ještě více jsme se zeptali Tomáše Zimmermanna z ČNB, Hany Krbcové z ČEZ, Petra Šebka z IBM a Jana Holinky z České spořitelny (ČS).

Kladete při přijímání absolventů důraz na praxi nebo máte raději neotřelé nováčky, které si sami zaškolíte a „přizpůsobíte“?
ČNB: V tomto směru neuplatňujeme jednotný přístup k výběru absolventů, kteří u nás projeví zájem o zaměstnání. Obecně lze říci, že odborná praxe (zejména zahraniční) nebo studijní stáž apod. mohou být pro absolventa ucházejícího se o zaměstnání v ČNB výhodou.
ČEZ: Určitě je výhodou, když do firmy přijde nový zaměstnanec, který už s ní má nějakou zkušenost. U studentů touto zkušeností může být například některý z programů, které pro ně v době jejich studií organizujeme. Určitou výhodou je pak nejen poznání prostředí, ale i navázání osobních vztahů. Tyto zkušenosti a znalosti pak může zájemce o práci uplatnit v rámci výběrového řízení, ale určitě nejsou rozhodujícím kritériem výběru.
IBM: Praxe může být při rozhodování o přijetí důležitá. Vidíme, že zájem o praxi během studia rychle roste. Nedávno jsme inzerovali nabídku studentské práce v HR oddělení a během dvou dnů přišlo přes sto odpovědí. V průběhu roku sami vytváříme množství studentských pracovních míst v různých odděleních. Víme, že získání praxe není často snadné, i my jsme nakonec z té spousty životopisů museli vybrat jednu jedinou studentku. Studentskou praxí, ale už jenom odesláním životopisu, vstupujete na pracovní trh, na kterém se budete po škole pohybovat desítky let. A taková zkušenost je bezpochyby zajímavá.
ČS: Preferujeme absolventy, kteří měli alespoň nějaký kontakt s praxí. Pracovní zkušenost nemusí být obvykle „v oboru“. V podstatě jakákoliv dlouhodobější brigáda stačí k tomu, abychom věděli, že pro absolventa nebude nástup do pracovního procesu takovým šokem a problémy s adaptací na režim spojený se zaměstnáním budou minimální.

Jaké požadujete jazykové znalosti, případně jaká má být jejich úroveň?
ČNB: Zpravidla požadujeme aktivní znalost anglického jazyka prokázanou zkouškou 1. nebo 2. stupně podle seznamu standardizovaných jazykových zkoušek MŠMT ČR, kterou nastupující absolvent může doložit do šesti měsíců po nástupu do ČNB. Případná znalost dalšího světového jazyka je samozřejmě vítána a je pro absolventa ucházejícího se o zaměstnání v ČNB výhodou.
ČEZ: Předpokládáme, že dnes již absolventi vysokých škol ovládají angličtinu na pokročilé úrovni znalosti. Tak jsou také nastavena naše očekávání.
IBM: Angličtina je jednoznačně firemním jazykem, každý další jazyk může být užitečný. Nikdy nevíte, do které země vás mohou pracovní povinnosti zavést. Zvládnutí anglického jazyka by mělo umožnit práci v mezinárodním prostředí i další rozvoj. I většina firemních školicích a rozvojových programů je v angličtině. Říká se, že nejobtížnější je v cizím jazyce studovat. Proto například zahraniční stáž během studia bývá dostatečnou průpravou i známkou úrovně zvládnutí jazyka.
ČS: U většiny pozic znalost cizích jazyků nepožadujeme. U pracovníků, kteří jsou v kontaktu s mateřskou společností Erste Group, požadujeme angličtinu na velmi dobré úrovni, němčina je výhodou. Dále používají denně angličtinu někteří zaměstnanci v kontaktu s dodavateli – například s kartovými asociacemi a samozřejmě klienty hlavně privátního a firemního bankovnictví. Tam je nutná velmi dobrá odborná angličtina.

Uvádějí absolventi adekvátní mzdové požadavky? Pokud ne, jak moc se liší od vaší nabídky?
ČNB: Až na ojedinělé výjimky jsme se v posledních několika letech nesetkali s neadekvátními mzdovými požadavky ze strany absolventů. Je znát, že k osobním pohovorům zpravidla přicházejí s určitou rámcovou představou o úrovni odměňování v sektoru peněžnictví a většina z nich je také informována, že úroveň mezd v ČNB je nižší než u komerčních bank.
ČEZ: Před rokem jsme si provedli průzkum na školách, v rámci kterého jsme se ptali studentů na představu o jejich nástupní mzdě. Podle výsledků tohoto průzkumu je situace rozdílná podle úrovně vzdělání. Na středních školách byly představy o nástupní mzdě značně nereálné a většina odpovědí se pohybovala vysoko nad rámcem celorepublikového průměru (a to šlo o nástupní mzdu po absolvování školy). U vysokoškoláků odpovídaly představy našim nabídkám.
IBM: Myslím, že požadavky na mzdu jsou realistické. Pokud se někdy výrazně liší představy od reality, je to jednoduše dáno nedostatkem zkušenosti. Ale nakonec ke shodě dojdeme. Tolik se mluví a píše o zákonitostech trhu, ten pracovní je má také. A proto je třeba jim před vstupem na tento trh porozumět. I to je součást předpokladů úspěšné pracovní kariéry, a tedy i odměny za ni.
ČS: Přibližně v posledním roce se situace zlepšila a platové požadavky absolventů jsou vcelku realistické, i když spíše na horní hranici mzdového rozpětí.

Je u vás stále velký nápor na pracovní místo? Kolik zájemců se průměrně hlásí na pozici absolventa ekonomického oboru?
ČNB: Trvale vysoký zájem uchazečů o zaměstnání v ČNB se v období ekonomické krize a přebytku pracovních sil na trhu práce ještě dále zvýšil. V závislosti na náročnosti inzerovaných kvalifikačních požadavků se do jednotlivých vnějších výběrových řízení vyhlášených ČNB v roce 2010 k obsazení pracovních pozic absolventů ekonomických oborů hlásilo asi 30–90 uchazečů.
ČEZ: Zájem o netechnické pozice je stále značný. Opět se počty liší podle toho, jde-li o pozici pro středoškoláka nebo vysokoškoláka, a samozřejmě vliv mají také regionální podmínky na trhu práce. Jen pro představu: při centralizaci účtáren se nám do výběrového řízení na pozici účetní se středoškolským vzděláním přihlásilo okolo 300 zájemců. Pokud jde o ekonomické pozice pro absolventy VŠ, je počet přihlášených kandidátů průměrně kolem 100 až 150, na pozice s praxí 50 až 100 kandidátů.
IBM: Zájem je stále značný. Na druhou stranu, počet absolventských míst je každoročně limitovaný. Nejsme zaměstnavatel přijímající absolventy po desítkách. Na jednu absolventskou pozici přijde v průměru 50 reakcí.
ČS: Sledujeme poměrně velké rozdíly v závislosti na druhu pracovní pozice. Lze říci, že na pozici vhodnou pro absolventy se hlásí asi sto kandidátů. Na pozice prodejní (poradci na pobočkách, firemní poradci apod.) spíše více, na pozice v centrále (analytici atd.) spíše méně.

Preferujete absolventy některé konkrétní vysoké školy? Pokud ano, proč?
ČNB: Nelze říci, že by ČNB uplatňovala politiku preference některé konkrétní vysoké školy. Při výběru absolventů se přihlíží k úrovni jejich znalostí. Je ale skutečností, že mezi přijatými absolventy v posledních letech převažovali absolventi veřejných vysokých škol: VŠE v Praze, Univerzity Karlovy (CERGE-EI) v Praze, Masarykovy univerzity v Brně nebo VŠB v Ostravě.
ČEZ: Při výběru nových zaměstnanců jsou rozhodující především jejich znalosti, osobnostní předpoklady a motivace a ne škola, kterou absolvovali. Mnohdy je pro výběr absolventa nejdůležitější lokalita, ve které nabízíme pracovní pozici – ochota stěhovat se za prací není ani u mladých lidí příliš velká. Přesto se snažíme s vysokými školami spolupracovat, náš zájem je však směřován s ohledem na náš obor podnikání na technické fakulty. U ekonomů se snažíme soustředit a podporovat ty nejlepší, proto jsme už druhým rokem partnerem programu CEMS na VŠE.
IBM: Tradičně máme velmi dobré a dlouhodobé vztahy s technicky orientovanými vysokými školami. Zaměstnáváme ale také řadu absolventů a absolventek škol ekonomického zaměření. Nedá se říci, že preferujeme konkrétní školy. Asi bychom dnes těžko hledali školu, která by třeba i přes odlišné hlavní studijní zaměření neměla například katedru informačních technologií.
ČS: Absolventy konkrétních škol nepreferujeme. U specializovaných pozic (například pozice specialista úvěrových rizik, analytik atd.) preferujeme absolventy konkrétního oboru.

Poskytujete nově zaměstnaným absolventům nějaké výhody a benefity? Pokud ano, jaké?
ČNB: Absolventi v porovnání s jinými zaměstnanci ČNB nepožívají žádné zvláštní výhody.
ČEZ: Při poskytování benefitů nerozlišujeme, jde-li o zaměstnance nového nebo ne. To, co získávají při nástupu noví zaměstnanci navíc, je adaptační program přímo na míru pozici a potřebám nově nastupujícího zaměstnance.
IBM: Zaměstnanecké benefity jsou stejné pro všechny, nijak se neliší u absolventů a lidí s praxí. Možná jeden příklad stojí za zmínku – takzvaný program flexibilní kanceláře umožňuje pracovat i z domova.
ČS: Benefity přímo pro absolventy nemáme. Česká spořitelna jako zaměstnavatel poskytuje širokou škálu benefitů, které jsou určeny všem zaměstnancům. Pro absolventy je zvláště důležitý velmi propracovaný systém školení, důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a flexibilní formy zaměstnání (snížené úvazky, práce z domova apod.).

Za jak dlouho je možné se vypracovat k prvnímu kariérnímu postupu?
ČNB: Doba, za kterou je možné se vypracovat k prvnímu kariérnímu postupu, je velmi individuální a je závislá zejména na schopnosti absolventa, jak rychle se dokáže v novém pracovním prostředí adaptovat, osvojit si odborné znalosti a získat základní pracovní zkušenosti pro takový postup potřebné. Tato doba není vnitřními předpisy ČNB nikterak předurčena. Vzhledem k tomu, že absolventi bývají většinou přijímáni na juniorské pracovní pozice, dochází nezřídka k prvnímu kariérnímu postupu v době jednoho až dvou let po nástupu do ČNB za předpokladu, že je vyšší pracovní pozice volná nebo se ve zmíněném období uvolní.
ČEZ: K diskusi o dalším postupu v kariéře dochází poprvé po ukončení adaptačního programu, tedy zhruba po půlroce od nástupu.
IBM: To se může lišit u jednotlivých pracovních pozic, ale obecně lze říci, že už v rozmezí jednoho až dvou let pracovního působení v IBM. Se spojením „kariérní postup“ ale pracujeme opatrně. Kdo přichází s pocitem, že cesta z recepce do kanceláře generálního ředitele by neměla trvat více než pět let, bude zřejmě zklamán. IBM však díky šíři svých aktivit nabízí řadu různých pracovních uplatnění – tzv. infrastrukturní činnosti, jako jsou finance, HR, marketing a komunikace, poté samozřejmě technické a prodejní pozice, ale například i uplatnění v oblasti konzultantství nebo výzkumu.
ČS: Nejdříve je nutné vyjasnit si pojem „kariérní postup“. Hodně absolventů, kteří se k nám hlásí, očekává, že za několik měsíců postoupí na manažerskou pozici. To je jev výjimečný. Téměř každý ale přibližně do jednoho roku postupuje na seniorštější pozici, na které má větší pravomoci i odpovědnost.

Top 10 preferovaných zaměstnavatelů na VŠE

Pořadí

Společnost

Preference

1.

ČNB

15,6 %

2.

Skupina ČEZ

14,4 %

3.

L´Oréal

12,4 %

4.

Ernst & Young

10,8 %

5.

PwC

10,0 %

6.

Google

8,4 %

7.

Deloitte

8,4 %

8.

Apple

8,0 %

9.

ČSOB

6,8 %

10.

IBM

6,4 %

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.