Dnes je čtvrtek 14. prosince 2017

Mont Pelerin Society (Montpelerinská společnost)

Náhled
01. 03. 2009 09:00 - Tereza Syrová

Po skončení druhé světové války se v roce 1947 sešlo 36 akademických pracovníků (ekonomů, historiků, filozofů) s liberálním ekonomem Fridrichem Augustem von Hayekem, aby prodiskutovali osud liberalismu (jeho teorii a především praxi). Místo setkání bylo určeno nedaleko švýcarského Montreux, na místě zvaném Mont Pelerin.

Vznik jedné z nejprestižnějších liberálních společností
Skupina si dala název podle místa prvního setkání: Mont Pelerin Society (Montpelerinská společnost). Klade důraz na to, že se nechce přizpůsobit žádné politické straně, nehodlá provádět propagandu ani být ortodoxní. Jde o sdružení jednotlivců, nikdo z nich nesmí hovořit za ostatní. Cílem bylo usnadnit výměnu názorů mezi učenci, kteří sdílejí stejné ideály svobody, dále sledovat fungování, přednosti a vady tržního hospodářství.

Od roku 1947 vzrostlo členství z necelých 50 na 500 osob. Jsou zde přítomni muži a ženy z téměř 40 národů, rozdílných akademických disciplín, věku a také proslulosti. Členy společnosti jsou vysocí vládní úředníci, nositelé Nobelovy ceny, novináři, ekonomičtí a finanční odborníci a právní učenci z celého světa. Snaží se společně pravidelně představit nejnovější analýzy myšlenek, trendů a událostí. Schůze se konají obvykle poslední týden před začátkem září. Pojednání o předmětech společného zájmu jsou čtena, diskutována a kritizována.

Stručně řečeno, společnost je složena z osob, které i nadále vidí nebezpečí pro civilizovanou společnost, jak je uvedeno v jednom z cílů. Je vidět jasný zájem o ekonomický a politický liberalismus, který má vzestupnou tendenci od druhé světové války až po současnost. Ale v nedávné době je znepokojuje mírný pokles liberalismu. Nemusí nutně sdílet společnou interpretaci v příčinách či následcích: rozšiřování vlády, ve stavu sociální péče, v moci odborů, obchodního monopolu a hrozby z inflace. Opět bez jakékoli dohody se členové společnosti snaží vykládat základní principy moderních podmínek hospodářské společnosti.

Podpora
Sdružení ultraliberálních ekonomů Mont Pelerin Society je od svého založení podporováno nadací William Volker Fund. Nadace finančně zajistila také akademické volnotržní časopisy a knihy vydávané chicagskou školou, zafinancovala vlivnou Foundation for Economic Education (ročně na fungování proudí stovky milionů dolarů).

O členství ve společnosti
Členství lze získat pouze na pozvání, kompletní seznam členů bohužel nelze nikde dohledat, jelikož se seznam nesmí zveřejnit. je však známo, že mezi členy nechyběl současný český prezident Václav Klaus, hlavní poradci Borise Jelcina, bývalý francouzský ministr financí Alain Madelin a Margaret Thatcherová. Dalším nám známým členem Mont Pelerin Society je od roku 1994 doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., děkan Národohospodářské fakulty.

Současné vedení
Prezident – Deepak Lal, Spojené státy
Deepak Lal (narozen v roce 1940 v Lahore) je v současné době profesorem pro mezinárodní rozvoj studií na University of California v Los Angeles. V minulosti působil jako poradce řady vlád. Je autorem mnoha odborných článků o rozvoji ekonomiky a také hojného počtu odborných knih. Působil též jako profesor politické ekonomie na University College London a jako vědecký pracovník v Cato Institute. Pracoval jako konzultant pro Indian Planning Commission, byl členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj různých agentur OSN. V letech 1984 až 1987 působil jako administrátor ve výzkumu Světové banky. Z jeho knih jsou známé například The Poverty of Development Economics (Chudoba rozvojové ekonomiky), The Hindu Equilibrium (Hinduistická rovnováha) a The Political Economy of Poverty, Equity and Growth (Politická ekonomie chudoby, slušnosti a růstu).

Senior Viceprezident – Greg Lindsay, Austrálie
Greg Lindsay je výkonným ředitelem předního australského výzkumného týmu Centre for Independent Studies, které založil v roce 1976 jako mladý učitel matematiky na západním předměstí Sydney. Centrum se rozrostlo na jeden z nejvlivnějších výzkumných ústavů v Austrálii a na Novém Zélandu.
Lindsay původně studoval zemědělské vědy na univerzitě v Sydney, ale zjistil, že to pro něj není ten pravé, a přemístil se na Sydney Teachers College. Své studium ukončil na Macquarie University v roce 1977. V roce 2006 byl na valném shromáždění v Guatemale zvolen prezidentem Mont Pelerin Society.

Tajemník – Carl-Johan Westholm, Švédsko
Carl-Johan Westholm (narozen v roce 1947 v Orse) je lídrem ve švédském průmyslu. Studoval na Uppsala Universitet, kde v roce 1970 obdržel magisterský titul v oboru politických věd, v letech 1971–1974 pracoval jako vysokoškolský pedagog a v roce 1976 se stal doktorem filozofie. V letech 1969–1971 pravidelně přispíval svými články do Daily News. Dále se angažuje v různých organizacích podporujících svobodné podnikání a obchod. Westholm je také autorem řady knih.

Shromáždění
Shromáždění Mont Pelerin Society se dají rozdělit do tří skupin, a sice na valná shromáždění, regionální shromáždění a speciální setkání. Valná probíhají vždy v pravidelných dvouletých intervalech, regionální nepravidelně.

Valná shromáždění proběhla v poslední době v nejrůznějších koutech světa, například ve Washingtonu, D. C. (USA. 1998), v Santiagu (Chile, 2000), Londýně (Anglie, 2002), Salt Lake City (USA, 2004), Guatemale (Guatemala, 2006), Tokiu (Japonsko, 2008). Další příležitost potkat se s předními liberály nastane v Sydney v roce 2010.

Regionální shromáždění probíhají v nejrůznějších světových městech, pro zajímavost: v Praze se tak stalo v roce 1991 a v Bratislavě v roce 2001.

Významní ekonomové ve vedení společnosti
Mezi významnými ekonomy, kteří působili jako prezidenti Mont Pelerin Society, byli například profesor F. A. von Hayek (1947–1961), profesor Milton Friedman (1970–1972), profesor George Stigler (1976–1978), profesor James Buchanan (1984–1986) a profesor Gary Becker (1990–1992). Zde je vidět působení takzvané Chicagské školy, v zastoupení Friedman (monetarismus), Stigler, Becker. Hayek, jakožto zakladatel, byl proslulý svým sporem s J. M. Keynesem, Buchanan je hlavním představitelem Školy veřejné volby.

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.