Dnes je čtvrtek 14. prosince 2017

Kurz hostujícího profesora Waldenegga na VŠE

Náhled
27. 12. 2009 09:00 - Stanislav Janeček

Ve dnech 23. 11.–4. 12. 2009 proběhl na VŠE mimosemestrální kurz 5HD381 – Chapters on Economic History: Der kranke Mann Europas? Die Entwicklung der Habsburgermonarchie zwischen 1815 und 1914 unter besonderer Berücksichtigung sozioökonomischer Aspekte. Kurz připravila katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty a týkal se vývoje habsburské monarchie v letech 1815 až 1914 se zvláštním důrazem na sociálně-ekonomické aspekty.

Jak podnázev kurzu napovídá, šlo o německy vyučovaný seminář, který vedl rakouský historik prof. Dr. Georg Christoph Berger Waldenegg. Ten na naší alma mater hostoval coby profesor z Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Profesor Waldenegg se dění na VŠE neúčastnil poprvé, neboť již v minulých letech se jako řečník a organizátor podílel na vědněhistorických mezinárodních konferencích pořádaných rovněž Národohospodářskou fakultou.

Waldeneggův historický záběr se nejčastěji pohybuje v rozmezí 19. století a konce první světové války, čemuž odpovídala i témata probíraná na semináři. Kurz byl členěn na dvě nestejně velké části – první semináře probíhaly formou přednášení profesora Waldenegga a na posledním semináři se hovořilo o tématech (k probírané látce relevantních), která si připravili sami studenti. Z této části lze vyzdvihnout například velmi přínosnou diskusi o paralelách mezi Evropskou unií a Rakousko-Uherskem, konkrétně o identitě občanů členských států EU a identitě občanů jednotlivých zemí Rakouska-Uherska.

Ze strany profesora Waldenegga nešlo pouze o standardní výklad dějin, jeho přístup převyšoval rámec běžných učebnic dějin. Profesor Waldenegg, ač rodilý Rakušan, hovořil nadstandardní „Hochdeutsch“. Seminář Der kranke Mann Europas? byl také příležitostí zdokonalit své jazykové znalosti prostřednictvím výuky vedené rodilým mluvčím. Oproti angličtině je totiž němčina na VŠE v tomto směru výrazně znevýhodněna.

Kurz byl ohodnocen 4 ECTS kredity. Kapacita byla zaplněna pouze z jedné pětiny. Podle vyjádření studentů kurzu se není třeba obávat, že by potenciální zájemce se svou jazykovou úrovní u profesora Waldenegga nestačil tempu kurzu, neboť výuka byla vedena velmi citlivě a vyučující se pravidelně účastníků dotazoval, zda všemu, co vykládá, rozumějí. O dalších mimosemestrálních kurzech katedry hospodářských dějin se můžete dovědět na stránkách khd.vse.cz.

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.