Dnes je čtvrtek 14. prosince 2017

Igor Paholok: Riadenie finančných rizík v energetike

Náhled
17. 11. 2013 18:00 - Zuzana Mjartanová

Je cieľom risk manažmentu minimalizácia rizík? Podľa Igora Paholka, ktorý v stredu 6. novembra 2013 hovoril o riadení finančných rizík v energetike jednoznačne nie. Dlhodobejším zámerom by mala byť ich optimalizácia, aby sa dostali na úroveň, ktorú si vzhľadom k svojej kapitálovej vybavenosti môže firma dovoliť.

Od risk manažéra sa očakáva vyššia znalosť a podľa Paholka zastávajú v spoločnostiach rolu obrancov, zatiaľ čo obchodníci a výkonní riaditelia plnia funkciu útočníkov. Prednáška zhrnula hlavné metódy predikcií a analýz rizika v energetike, špecifikovala odlišnosti voči ostatným odvetviam a zamerala sa na jedinečnosti predikcií pre trh s elektrickou energiou.

 

Prvá časť sa venovala stochastickým modelom v energetike a konkrétnym vzorcom na popísanie správania sa ceny určitého aktíva. Následne boli predstavené špecifiká chovania sa cien elektrickej energie, dané jej parametrami (neskladovateľnosť ktorá spôsobuje volatilitu krátkodobých kontraktov, závislosť na počasí a existencia extrémnych cenových skokov, možnosť existencie záporných cien). Tu si treba uvedomiť, že existuje obrovský rozdiel medzi krátkodobými a dlhodobými kontraktmi, na ktoré sa uvedené parametre vzťahujú len čiastočne. Termínované zmluvy vzhľadom k neskladovateľnosti aktíva znemožňujú využitie cost-of-carry modelu a sú nízko likvidné. Cena forwardového obchodu je u väčšiny komodít úzko naviazaná na spot, zatiaľ čo u elektrickej energie táto previazanosť neplatí.

 

V ďalšej časti boli predstavené základné nástroje na riadenie tržného rizika. Základným modelom je value at risk, kedy sa pozerám na najhorší možný scenár vývoja. Problémom je statickosť a absencia predikcie. Analýza citlivosti je metódou kvantifikácie rizika, kedy uvažujem ako ho ovplyvní určitá percentuálna zmena ceny. Stress testing skúma stabilitu (napr. čo sa stane, pokiaľ by znovu vybuchla Fukušima alebo ďalšie krajiny odstúpili od využívania nukleárnej energie). Jeho význam výrazne stúpol zo súčasnou finančnou krízou. Hlavne pri obchodovaní na burze je treba venovať značnú pozornosť riadeniu cash flow, vzhľadom k nutnosti vyrovnávať každý deň variation margin. Na tomto probléme skrachovala v minulosti napríklad firma Moravia Energo.

 

V závere bol spomenutý celoeurópsky štandard na obchodovanie s elektrinou EFET (European Federation of Energy Traders) a uzatváranie zmlúv skrz brokerské platformy, ktoré sú prirodzene oproti burze (zaistenie sa clearingovým domom) a maloobchodnému trhu (zálohové platby) omnoho viac rizikové. Hoci majú brokeri k dispozícii brokerské listy, teda zoznam protistrán s ktorými je daný subjekt ochotný obchodovať, v prípade výhodného obchodu je možné nájsť prostredníka (sleeve). S tým samozrejme stúpa riziko. Počas celej prednášky speaker dopĺňal teoretické modely konkrétnymi príkladmi z praxe, takže ani bežný študent neekonomického oboru nemal problém sa v nich zorientovať. Naopak, pre záujemcov boli v prezentácii navyše obsiahnuté slidy s dodatočnými vzorcami a grafmi.

Fotoalbum

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.