Dnes je úterý 12. prosince 2017

Enrique ter Horst: v boji proti dětské práci může pomoci stát, média, ale i my jako spotřebitelé

Náhled
21. 11. 2012 07:00 - Michaela Lencová

Rozhovor s venezuelským právníkem a politickým analytikem Enriquem ter Horstem, bývalým zástupcem vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Nastínil odpovědi na otázky, zda a jakým způsobem by měl stát zasahovat do problematiky dětské práce a přinesl pozitivní sdělení – i my v České republice můžeme pomoci snížit dětskou zaměstnanost v rozvojových zemích.

Jako bývalému zástupci vysokého komisaře OSN pro lidská práva je vám problematika lidských práv jistě známá. Ráda bych se Vás zeptala na pár otázek týkajících se práv těch nejmenších – dětí. Na základě přijetí Úmluvy o právech dítěte se stát mimo jiné zavazuje k ochraně dětí před ekonomickým vykořisťováním. Jaký způsob implementace této Úmluvy je dle Vás tím nejúčinnějším a z jakého důvodu by měl stát do této problematiky zasahovat? 

Existuje celá řada důvodů, proč by dětská práce měla být zakázána. Jeden z hlavních je skutečnost, že děti jsou ty nejzranitelnější lidské bytosti, které se samy nemohou bránit. V některých částech světa jsou bohužel stále nuceny vykonávat zdánlivě jednoduché, avšak pro zdraví škodlivé úkony. Dětství tak místo ve škole stráví na plantážích, či továrnách. Fakt, že dítě by mělo chodit do školy, je v dnešní době již univerzálně uznávaný. Pokud tomu tak není, měl by stát jistě zasáhnout. Dětská práce je navíc velmi často doprovázena dětským otroctvím, což je další oblast, o kterou by se každý stát, každá společnost měla zajímat.

 

Jakým způsobem se dá proti problému dětské práce nejúčinněji bojovat? Pokud vezmeme v potaz, že jsme na konferenci „Média a demokracie”, jak dle Vás mohou tyto dva atributy přispět ke zlepšení situace v zemích, kde se dětská práce vyskytuje?

Existuje řada způsobů, pomocí nichž je možné dětskou práci vymýtit, či alespoň omezit. Například v Brazílii byl implementován systém, který podporuje matky, které své dítě pravidelně posílají do škol. Toto schéma funguje následujícím způsobem – učitelé každý měsíc informují, zda dítě do školy chodí, či nikoliv, na základě této informace jsou pak matkám, které své dítě do školy pravidelně posílají, zasílány jednou měsíčně peníze na účet. Pokud dítě přestane do školy chodit, příjem peněž rovněž ustane. Zatím se tento projekt velice osvědčil. Co se médií týče, jejím úkolem je především poskytovat informace. Tudíž nejlepší cesta, jakou mohou média přispět ke snížení dětské práce je informovat veřejnost o případech porušování zákazu tohoto druhu práce a tím vyvíjet tlak, jak na samotného zaměstnavatele, tak i osoby, které mohou oficiální cestou potrestat toto porušování zákona.

 

Na základě celé řady studií byl v Latinské Americe za posledních 10 let zaznamenán enormní pokles dětské práce. Jaké jsou, dle Vás, hlavní důvody tohoto poklesu?

Není mi známa žádná konkrétní příčina tohoto poklesu. Dovolím si tedy pouze spekulovat. Než svět postihla ekonomická krize, Latinská Amerika patřila k oblastem, které zaznamenaly významný ekonomický růst spojený například se vznikem nových pracovních příležitostí. Možná řada rodičů získala lépe placenou práci, tudíž si mohli začít dovolovat posílat své děti do škol, možná ke zlepšení situace přispěly i nové sociální systémy daných zemí.

 

Jaká je současná situace v oblasti dětské práce ve Venezuele? Patří k zemím, které mají jednu z nejnižších dětských zaměstnaností v celé Latinské Americe. Pokud ji přirovnáme například k Bolívii, či Guatemale podíl zaměstnaných dětí je téměř čtyřikrát nižší. Byly ve Venezuele implementovány nějaká speciální opatření, která zabraňují dětské práci?

Stejně jako v jiných státech i ve Venezuele je dětská práce zakázána, děti nemohou pracovat, pokud je jim méně než 14 let. Tento zákon je dodržován a v případě porušení je striktně vymáhán. Navíc má Venezuela již po několik let zcela bezplatné školství, od mateřských škol až po univerzity. Pro rodiče tudíž není tolik nákladné posílat své ratolesti do škol. Tento systém funguje ve Venezuele již 16 let a domnívám se, že je v této oblasti účinný.

 

Jakým způsobem mohou například rozvinuté země pomoci snížit dětskou zaměstnanost v rozvojových zemích? Domníváte se například, že kampaně poukazující na produkty, které byly vyrobeny dětmi, a jejichž cílem je snaha o omezení nákupů takového zboží, jsou prospěšné? Jaký je váš názor na teorie, které tvrdí, že takovýto krok povede pouze ke zhoršení stávající situace pracujících dětí?

Osobně se domnívám, že takovéto kampaně jsou velice prospěšná věc. Omezení importu těchto produktů může přinutit stát, kde se dětská práce vyskytuje, přijmout vhodná opatření k zamezení tohoto problému, vytvořit vhodný mechanismus, který by stávající situaci zlepšil. Jako například onen brazilský případ, který jsem zmiňoval.

 

Domníváte se tedy, že my, jako občané České republiky, můžeme tímto způsobem pomoci snížit dětskou zaměstnanost v jiných částech světa?

Jistě. Minimálně tím dát upozornění vládám tamních zemí, že by stávající situaci měly začít řešit. 

Fotoalbum

Autor: Lucie Cepáková

Související zprávy

31. 10. 2014 15:00
22. 10. 2014 14:00
21. 10. 2014 07:00
16. 10. 2014 09:00
15. 10. 2014 19:00
24. 09. 2014 12:00
02. 09. 2014 08:00
03. 04. 2014 18:00
30. 09. 2013 17:00
27. 09. 2013 18:00
Latinská Amerika: BAFOCHI ve Vencovského aule
23. 09. 2013 17:00
18. 09. 2013 12:00
16. 09. 2013 14:00
16. 09. 2013 09:50
04. 09. 2013 19:00
25. 04. 2013 18:00
08. 04. 2013 06:30
08. 11. 2012 12:00
07. 11. 2012 12:00
02. 11. 2012 12:00
30. 10. 2012 07:00
14. 05. 2012 07:14
03. 05. 2012 00:01
25. 04. 2012 07:51
16. 04. 2012 01:46
07. 11. 2011 13:04
18. 10. 2011 16:27
13. 10. 2011 00:08
10. 10. 2011 08:32
23. 11. 2010 09:00
09. 03. 2010 09:00

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.