Dnes je čtvrtek 14. prosince 2017

Co přinášejí české ekonomice běžecké maratony?

Náhled
02. 05. 2012 07:06 - Pavla Fajstavrová

Organizace Prague International Marathon (PIM) pořádala v pátek 20. dubna konferenci, na které představila novou rozsáhlou analýzu ekonomických dopadů mezinárodních běžeckých akcí v České republice.

Do prostor konferenční síně hotelu Hilton Prague byli pozváni i studenti VŠE, kteří měli možnost vyslechnout několik významných osobností: náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jana Kocourka; bývalého guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmu, generálního ředitele společnosti Patria Finance, a. s. Jana Klenora; přednostu Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Jana Pirka a mnoho dalších.

Cílem konference bylo zhodnotit ekonomický dopad pořádání masových běžeckých akcí v České republice s mezinárodní účastí. Studie, vedená společností Economic impacT v. o. s., vycházela z akcí pořádaných za rok 2011 v rámci běžeckého seriálu RunCzech.com. Tato série zahrnuje pět maratonů či půlmaratonů ve městech Praha, Ústí nad Labem, České Budějovice a Olomouc. Vstupní data byla získána ve spolupráci se společností CzechTourism a zpracována na základě oficiálních metod Českého statistického úřadu.

Hlavní částí konference byla prezentace Terezy Raabové, ředitelky Economic impacT, shrnující výsledky analýzy o ekonomických dopadech běžeckých akcí. V roce 2011 se jich zúčastnilo přibližně 81 200 osob, z toho zhruba třetina běžců a dvě třetiny diváků. Zahraniční běžci, kteří představují největší potenciál pro ekonomický růst regionů a státu, tvořili asi čtvrtinu všech běžců. České ekonomice přináší tzv. „čisté přínosy“ v hodnotě zhruba 138 mil. Kč. Celkové výdaje návštěvníků za ubytování, dopravu, jídlo a další služby/nákupy v souvislosti s běžeckými akcemi RunCzech.com dosahují výše 215,5 mil. Kč.

Výdaje návštěvníků dokázaly v roce 2011 vygenerovat 249 stálých pracovních míst na plný úvazek a státu bylo odvedeno díky dani z přidané hodnoty, spotřebním daním, daní z příjmů a sociálnímu a zdravotnímu pojištění celkem 67,1 mil. Kč. Neplacenou reklamou pro Českou republiku byly také příspěvky v zahraničních médiích, zobrazující turisticky vyhledávané oblasti. Hodnota mediálních výstupů loňských pěti běhů se odhaduje na sto milionů korun a vidělo je 470 milionů diváků v 90 zemí všech kontinentů.

Negativním dopadům pořádání masových běžeckých akcí nebylo na konferenci věnováno příliš pozornosti. Pouze v následné panelové diskuzi zmiňoval Martin Novotný, primátor města Olomouce, dopravní omezení, která s sebou přinášejí komplikace. Hodnota jejich negativního dopadu na ekonomiku města z důvodu náročnosti výzkumu však měřena nebyla. Hosté konference zdůrazňovali kromě ekonomického i společenský a sociální význam běžeckých akcí, mající vliv na zdraví a fyzickou i duševní kondici běžců.

Na konci konference vystoupil prezident organizační komise Prague International Marathon Carlo Capalbo s proslovem, vyzdvihujícím optimistické vyhlídky budoucích běžeckých akcí v České republice. Nejbližší událostí je Volkswagen Maraton PRAHA 13. května 2012, jehož přípravy jsou již v plném proudu.

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.