Dnes je čtvrtek 14. prosince 2017

Channel Crossings: Uchazeči o práci stále nedisponují dostatečnou jazykovou vybaveností

Náhled
06. 05. 2013 07:12 - Kateřina Hadrabová

Průzkum společnosti Channel Crossings, vznikl během březnového veletrhu JOBS EXPO a LINGUA SHOW, na kterém si návštěvníci veletrhu mohli zjistit úroveň své jazykové vybavenosti. Testování, konané na stánku jazykové školy Channel Crossings, se zúčastnilo téměř 330 zájemců, převahu měli návštěvníci z věkové skupiny 18 až 35 ¬¬let.

Mnoho uchazečů o práci ve svých životopisech tvrdí, že jejich angličtina nebo jiný cizí jazyk jsou na „komunikativní“ úrovni. Tento vágní termín je sice poměrně rozšířený, ale nevhodný, protože nabízí subjektivní výklad. Kdy je tedy znalost jazyka „komunikativní“? „Aby uchazeč mohl v cizím jazyce skutečně komunikovat, musí mít úroveň znalostí alespoň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,“ upřesňuje Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové agentury Channel Crossings, a pokračuje: „Jak je vidět z výsledků našeho průzkumu, u němčiny dosahuje úrovně alespoň B2 27 % testovaných, u angličtiny je situace o něco lepší, zde na tuto metu dosáhlo 37 % testovaných. Dvě třetiny uchazečů mají tedy před sebou ještě velký kus práce, než budou moct s klidným svědomím označit svoje znalosti za komunikativní.“

 

Průzkum poukazuje na to, že lidé velmi často nadsazují svou úroveň cizího jazyka: „Výsledky testování ukázaly, že zájemci o práci často přeceňují své jazykové znalosti a schopnost se cizím jazykem domluvit. Například u testů z anglického jazyka celá pětina respondentů uvedla lepší jazykovou úroveň, než jakou nakonec ukázaly výsledky testů. Podobná tendence se objevila i u testů z ostatních jazyků,“ dodává Vítězslav Bican.

 

Doprovodnou službou na veletrhu byla bezplatná jazyková kontrola životopisu v angličtině a francouzštině, příp. v dalších jazycích. „Větší zájem byl logicky o angličtinu, ale byli klienti, kteří měli CV ve více jazykových mutacích, takže jsme zkontrolovali i CV v němčině. Typické chyby v angličtině zahrnovaly psaní velkých písmen v nadpisech, nesourodé používání nominálních a verbálních tvarů při popisu pracovních zkušeností a také doslovné překládání některých výrazů z češtiny,“ dodává Ondřej Douša, manažer jazykové školy Channel Crossings.

 

 

Tabulka ukazuje zjištěnou úroveň znalostí tří nejčastěji testovaných jazyků:

Jazyk

Znalost na úrovni A1-B1 (začátečníci – středně pokročilí)

Znalost na úrovni B2 a vyšší (pokročilí + velmi pokročilí)

angličtina

63 %

37 %

němčina

74 %

26 %

francouzština

72 %

28 %

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.