Dnes je úterý 12. prosince 2017

ČeSU: Studenti vyzývají ke zlepšení českého školství. Zavedení školného problémy školství nevyřeší.

Náhled
16. 11. 2011 23:53 - Martin Steiner

Česká studentská unie (ČeSU), největší síť studentských organizací v České republice, zveřejnila na dnešní tiskové konferenci (16. 11. 2011) závěry z průzkumu mezi vedoucími představiteli studentských organizací a studenty v akademických senátech vysokých škol. Průzkum odhalil, že studenti vnímají problémy vysokého školství velmi citlivě a požadují změnu k lepšímu.

Nadpoloviční většina studentů (58 %) hodnotí české školství hůře než evropské. Ještě hůře vnímají studenti (79 %) české školství ve srovnání se školstvím ve světě.

Studenti hodnotí české školství nejčastěji známkou 3, tedy známkou dobrou (46 %). Dostatečnou známku dala českému školství téměř třetina studentů (29 %). Nedostatečně hodnotilo české školství 6 % respondentů. „Klesající kvalita českého školství je alarmující. Téměř čtvrtina studentů (23 %) vyslovila obavu, že české školství bude v příštích deseti letech na propadnutí, tedy na známku 5,“ řekl k průzkumu Jiří Kohout, předseda České studentské unie.

Studenti také označili a podle významu seřadili deset nejzávažnějších problémů českého školství:

Problémy školství

Významnost problému

Nedostatek financí

73%

Kvalita vysokého školství

71%

Chybějící podpora vědy a výzkumu

60%

Neexistence koncepce směřování vysokého školství

54%

Nekompetence politiků na ministerstvu školství

54%

Chybějící reforma školství

54%

Klientelismus a financování sporných aktivit školou

50%

Student není vnímán jako zákazník/klient

44%

Neprůhledné financování školy/fakulty

42%

Nekvalitní vyučující

42%


„Nepřekvapuje mě, že za největší problém vysokého školství studenti považují nedostatek financí. Zato mě velmi překvapuje, že celá polovina studentů vnímá jako problém školství klientelismus, financování sporných aktivit a neprůhledné financování školy,“ dodává Jiří Kohout.

Školné ano, ale...
Tři pětiny studentů (60 %) by byly pro případné zavedení školného. Z výzkumu však vyplynulo, že případné školné musí mít motivační charakter a jeho výše by měla být maximálně do 5 000 Kč za semestr. V žádném případě se nesmí stát, že školné bude sanovat chybějící finance pro vysoké školy z veřejných rozpočtů a u soukromých škol jen vylepší jejich hospodářský výsledek. Výše školného také nesmí znemožnit přístup studentů ze sociálně slabších rodin ke studiu.

Předseda České studentské unie Jiří Kohout k tomu uvedl: „Studenti by i byli ochotni platit školné, ale když vidí, díky různým korupčním kauzám, jak státní pokladna přichází zbytečně o miliardy, tak se ptají, proč by měli tyto ztráty platit právě oni ve formě školného. Ke všemu ještě vidí, jak samy univerzity s penězi neumí efektivně hospodařit a neexistuje nad nimi žádná kontrola. Proto má 75 % studentů názor, že zavedení školného nepomůže vyřešit problémy českého školství.“

Průzkum rovněž ukázal, že studentům není lhostejný osud jejich univerzity ani celého školství. O dění na své univerzitě se aktivně zajímá 98 % studentů a 96 % z nich aktivně sleduje i dění ve vysokém školství.

S největší intenzitou je české školství sledováno na internetu, přičemž nejsledovanějším zdrojem je iDnes.cz (81 % studentů). U tištěných médií vede MF Dnes, kterou čte 77 % vedoucích představitelů studentských organizací. Mezi rádii je nejposlouchanější Český rozhlas (60 %). Mezi televizemi vede ČT24 (42 %). Dění v českém školství na Nově a Primě nesleduje ze studentů nikdo.Průzkum byl realizován Centrem pro výzkum studentského mínění (CVSM) mezi desítkami vedoucích představitelů studentských organizací a studenty v akademických senátech na vysokých školách v ČR. Probíhal v období 10.-16. října 2011. Mezi respondenty bylo 88 % studentů z veřejných vysokých škol a 12 % jich bylo ze soukromých vysokých škol. Respondenti byli z 65 % muži, z 35 % ženy. Čtyřicet procent představitelů studentských organizací jsou zároveň členy akademických senátů.

Česká studentská unie (ČeSU) je největší studentskou sítí v České republice. Zastřešuje více než 35 studentských organizací a unií z vysokých škol různých směrů, od ekonomických a technických, po lékařské, právnické, zemědělské a další.

Síť těchto organizací každoročně pořádá mnoho desítek aktivit s dopadem na stovky tisíc vysokoškoláků. Od provozování studentských médií a pořádání odborných přednášek až po studentské majálesy.


Fotografie: Jan Verner

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.