Dnes je úterý 12. prosince 2017

Bude Akademickému senátu VŠE předsedat ekonomka nebo harmonikář?

Náhled
29. 06. 2012 12:46 - Martin Steiner

V pondělí 2. července 2012 se uskuteční již třetí volba předsedy Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze. Na dosavadních dvou zasedáních senátu hlasování dopadla patem. Kandidáty na funkci předsedy AS VŠE jsou dlouholetá a zkušená předsedkyně AS VŠE doc. Jarmila Radová, vedoucí Katedry bankovnictví a pojišťovnictví na FFÚ VŠE, a nováček na VŠE Prof. Václav Riedlbauch, vyučující na Katedře Arts managementu FPH VŠE.

Na prvním zasedání AS VŠE ve volebním období 2012-2015 konaném 11. června 2012 bylo přítomno 28 ze 32 zvolených senátorů. Pro zvolení předsedy AS VŠE bylo potřeba, aby jeden z kandidátů získal alespoň nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných senátorů. V prvním kole volby získali kandidáti tyto počty hlasů: Radová 13, Riedlbauch 14, 1 lístek nebyl platný. Následovalo druhé kolo volby, ve kterém opět nikdo nezískal nadpoloviční většinu (14:14), proto bylo svoláno další jednání senátu.

Na dalším zasedání senátu konaném 25. června 2012 bylo přítomno 29 z 32 senátorů. V prvním kole volby získala senátorka Radová 13 hlasů, senátor Riedlbauch 14, dva hlasovací lístky nebyly platné. Muselo tedy opět následovat druhé kolo volby. Radová v něm získala 14 hlasů, Riedlbauch také 14 hlasů a jeden lístek byl neplatný. Předseda AS VŠE tedy opět nebyl zvolen. Další jednání senátorů se stejným programem se bude konat v pondělí 2. července 2012 ve 13.00 hodin.

Proč se o pozici předsedy AS VŠE vlastně vede takový boj?
Odpověď pro ty, kteří se alespoň trochu o dění na VŠE zajímají, je poměrně jednoduchá – tento senát totiž bude volit budoucího rektora VŠE. Boj o post předsedy AS VŠE je pouze jedním z mnoha soubojů v celkovém boji o post rektora. Předseda AS má totiž vliv na mnoho okolností, a to zejména na objektivitu a transparentnost rektorských voleb. Může samozřejmě také účinně působit i na ostatní senátory, zejména ty nerozhodnuté. Tedy pokud je to v jeho naturelu...

Kdo bude kandidátem na příštího rektora se můžeme nyní jen domnívat, avšak dnes jde o to, kdo získá v AS VŠE většinu a jak si kdo připraví půdu pro tuto volbu. Ten, kdo bude mít v ruce tyto trumfy, rozhodne o budoucím rektorovi a bude rozdělovat stamiliony ročně.

Z dosavadních událostí na VŠE je zřejmé, že etablovaná klika na rektorátu bude chtít připravit (a již se tak vehementně děje) půdu pro svého pokračovatele a zajistit si tak i nadále vliv na chod celé VŠE. Tímto korunním princem rektorátu je nepochybně prorektor pro strategii VŠE Jakub Fischer. K tomu, aby byl zvolen kandidát současného vedení rektorátu VŠE, však nestačí mít podporu pouze své mateřské fakulty, tedy Fakulty informatiky a statistiky. Rektorát si svými štědrými investicemi na úkor jiných fakult již dříve zajistil bezmeznou podporu čehokoli od Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Obdobnou formou si zajistil i dva hlasy od CTVS a zástupce doktorandů z mateřské fakulty, kteří již svou loajalitu prokázali nejen v předchozí volbě rektora. Zřejmě strategickým partnerem tohoto uskupení, poté, co se změnilo vedení na Fakultě mezinárodních vztahů, se stala Fakulta podnikohospodářská, která za to podle kuloárních spekulací možná dokonce získá jedno funkční období ve funkci rektora pro svého současného děkana prof. Jaromíra Vebera. Jakub Fischer je totiž pro mnoho lidí na VŠE stále ještě pro tuto funkci nepřijatelný a bude potřeba asi ještě trochu počkat.

Na druhé straně se zdá, že stojí poněkud volnější uskupení Fakulty financí a účetnictví, Fakulty mezinárodních vztahů a Národohospodářské fakulty. Ty však, pokud zafunguje výše uvedené spojenectví, budou tahat za kratší konec, jelikož současné vedení rektorátu má k dispozici pravděpodobně dva „mimofakultní" hlasy, tedy CTVS a zástupce doktorandů.

Proč tedy dosud nebyl zvolen předsedou AS VŠE kandidát trojkoalice kolem rektorátu prof. Riedlbauch? Je to asi velmi prosté – docházka spřízněných senátorů poněkud zaskřípala. Jakmile se dostaví všichni, bude velmi pravděpodobně rozhodnuto.

Co nás čeká? Představme si obě varianty výsledku voleb.
Pokud vyhraje doc. Radová, můžeme si chod AS VŠE poměrně dobře představit na základě předchozích šesti let, kdy zastávala funkci předsedkyně. Bylo to zejména její zásluhou, že poslední volba rektora, ačkoli se okolo ní dělo již tradičně mnoho tanečků, uskutečnila naprosto transparentně a nikdo nemohl její výsledek zpochybnit. V doc. Radové má VŠE velmi zkušenou a ze zásady nestrannou osobu znalou prostředí VŠE, jejíž morální kredit může stěží kdokoli zpochybnit. To je však paradoxně právě to, co jí z pohledu lidí kolem rektorátu pro tuto funkci diskvalifikuje, protože, jak jsme se měli možnost již několikrát přesvědčit v minulosti při jiných volbách rektora nebo na FIS VŠE, zmanipulovat lze leccos. S Radovou to ale půjde dost těžko...

Pokud vyhraje prof. Riedlbauch, můžeme o formě fungování AS VŠE nyní jen spekulovat, protože ho v podstatě nikdo z působení na VŠE nezná, avšak některé indicie a veřejně dostupná fakta mohou o jeho osobě leccos napovědět. Zkušenosti z VŠE má zřejmě pouze během svého asi dvouletého působení na Katedře Arts managementu FPH, kde vyučuje jeden předmět. Prof. Riedlbauch je politickou osobou – byl ministrem kultury nominovaný za ČSSD do vlády Jana Fischera, otce pravděpodobného budoucího kandidáta na rektora VŠE. V této funkci při řešení personálních otázek prokázal, že umí pracovat na politickou objednávku. Je poměrně kontroverzní osobou, vzhledem k tomu, že údajně jako šéf státní opery v době listopadové revoluce 1989 zakazoval svým bouřícím se zaměstnancům připojit se k protikomunistické stávce a dokonce stávkujícím umělcům vyhrožoval finančními postihy, vyhazovy i vězením (zdroj: ČT24, 25. 10. 2009). Kromě toho byl v letech 1987-1990 například i členem předsednictva Svazu skladatelů, což byla prodloužená ruka UV KSČ v oblasti kultury a hudby, která určovala, kdo národu může a kdo nemůže prezentovat svou tvorbu. Rovněž na něj bylo na základě auditu podáno Českou filharmonií trestní oznámení (zdroj: ČTK, 8. 5. 2010) pro závažná pochybení v hospodaření České filharmonie v letech 2003-2009, kdy byl Riedelbauch jejím ředitelem. Důvodem mimo jiné bylo, že za dobu jeho působení se rezervní fond ČF snížil z 80 milionů na 300 tisíc Kč. Na druhou stranu může mít prof. Riedlbauch zkušenosti a kontakty, které mohou být za určitých okolností případně ocenitelné i pro VŠE.

Možná nejparadoxnější na celé věci však je to, že AS VŠE se nemůže rozhodnout mezi dlouhodobě prověřenou osobou, uznávanou ekonomkou, která svůj profesní život spojila s naší alma mater, a muzikantem s morálním škraloupem, který si snad na nejméně ekonomické katedře VŠE přivydělává výukou předmětu Živá kultura jako veřejná služba v podmínkách současné Evropy. Avšak možná skutečně platí to, co prohlásil prof. Riedlbauch: „Nezáleží na minulosti, ale na kvalitách." Co tím měl na mysli, nechť si každý přebere sám...

O kandidátech
Doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. (1955) vystudovala numerickou matematiku a numerické zpracování informací na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a realitní studia na Metropolitní univerzitě v Leedsu. Titul docentky získala na VŠE. Svou kariéru spojila s VŠE již od roku 1979, kde působí až do současnosti. Od roku 2006 je předsedkyní Akademického senátu VŠE, kam byla zvolena za Fakultu financí a účetnictví. Kromě VŠE přednáší i na dalších vysokých školách, prošla odbornými stážemi na šesti zahraničních univerzitách (zejména v Británii a Švýcarsku), spolupracuje s mnoha institucemi v oblasti oceňování majetku a správy realit a dlouhodobě se věnuje i charitativní činnosti.

Prof. Václav Riedlbauch (1947) studoval hru na akordeon a skladbu, je absolventem Akademie múzických umění v Praze. V letech 1970-1978 byl pedagogem Konzervatoře v Praze. Od roku 1971 působí na Hudební fakultě AMU v rámci Katedry skladby, jíž v letech 1990-2004 vedl a v roce 2000 zde také získal titul profesor. Mezi roky 1987-1989 zastával funkci uměleckého šéfa Opery Národního divadla. V devadesátých letech působil jako ředitel programu Paláce kultury, poté jako šéfproducent a později také jako ředitel nakladatelství Panton. V letech 2001-2009 byl ředitelem České filharmonie. V roce 2009 jej ČSSD nominovala do přechodné vlády Jana Fischera na post ministra kultury, který zastával až do července 2010. Uplatnil se však také jako skladatel a pedagog. Nyní již druhým rokem působí i na katedře Arts managementu na FPH VŠE a vyučuje předmět AM902 - Živá kultura jako veřejná služba v podmínkách současné Evropy. Za FPH byl v březnu 2012 zvolen do Akademického senátu VŠE.

Související zprávy

24. 02. 2014 15:48
VŠE - Rektorské volby: Rektorkou VŠE zvolena Hana Machková
24. 02. 2014 08:00
20. 02. 2014 18:00
19. 02. 2014 18:00
13. 02. 2014 08:00
05. 02. 2014 14:00
03. 12. 2013 07:00
26. 11. 2013 07:00
25. 11. 2013 16:29
05. 11. 2013 07:00
21. 10. 2013 20:00
18. 10. 2013 08:00
14. 10. 2013 16:24
07. 10. 2013 12:00
04. 10. 2013 12:00
03. 10. 2013 12:00
02. 10. 2013 12:00
01. 10. 2013 12:00
01. 06. 2009 09:00

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.