Dnes je úterý 12. prosince 2017

Akademický senát FIS VŠE zvolil nového děkana

Náhled
09. 03. 2010 09:00 - Martin Steiner

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky VŠE zvolil v tajné volbě na svém zasedání 14. ledna 2010 do funkce děkana Doc. RNDr. Luboše Marka, CSc., vedoucího katedry statistiky FIS VŠE. Doc. Marek získal 11 ze 17 hlasů. Jeho protikandidát, prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., vedoucí katedry informačních technologií FIS VŠE, tedy získal šest hlasů.

Doc. Markovi stačilo ke zvolení děkanem v podstatě jistých devět hlasů senátorů ze statistických fakult (včetně zástupce VOŠIS), a to tří vyučujících a šesti studentů. Jeho vítězství však bylo nakonec přesvědčivější, když získal i dva hlasy od senátorů z řad informatických kateder. Mnohými očekávaný těsný výsledek 9:8 se tedy nekonal. Přesto volbu děkana evidentně rozhodlo šest hlasů studentských senátorů, kteří se do AS FIS VŠE dostali s neobvykle vysokými počty získaných hlasů, díky nimž zcela bezprecedentním rozdílem porazili své protikandidáty z informatických oborů. O pochybnostech týkajících se regulérnosti těchto senátních voleb kvůli roli tehdejšího vedoucího katedry ekonomické statistiky a proděkana fakulty a současného prorektora VŠE doc. Jakuba Fischera, který měl jako předseda volební komise přes noc ve svém autě nezapečetěné volební urny s lístky, a mohl s nimi tedy volně manipulovat, jsme již psali několikrát (viz Economix č. 1/2009, str. 4).

Volbě děkana 5. ledna předcházela prezentace programů obou kandidátů a těsně před volbou byli oba kandidáti znovu dotazováni jednotlivými senátory. Oba kandidáti se na mnohém shodli a deklarovali snahu rozvíjet fakultu jako celek, nikoli jako fakultu o dvou táborech – statistiků a informatiků. Existenci této skutečnosti si evidentně oba kandidáti uvědomují.

Děkan Marek ve svém volebním programu prezentoval svou snahu dát fakultě na základě konsenzu kateder koncepci přesahující jedno nebo dvě volební období. Zmínil, že chce dosáhnout dohody fakult na společném základu, který se bude dodržovat. V této souvislosti zmínil snahu o návrat výuky matematiky na Národohospodářské fakultě katedře matematiky FIS VŠE. Připustil, že je ale potřeba nabízet ostatním fakultám kurzy vyučované na míru, aby o ně vůbec měly zájem. Rovněž se jasně vyjádřil k situaci na KMAT FIS VŠE, kde považuje za nepřípustné, aby tato katedra byla takto rozštěpena na dva, nebo dokonce tři tábory, a že uvažuje i o změně na postu vedoucího katedry. Chce rovněž analyzovat některé skutečnosti, jako je výrazná „úmrtnost“ studentů FIS VŠE. Bude se zabývat formou přijímacího řízení a oddělením bakalářského a magisterského studia. Jeho cílem je zavedení kombinovaného studia, čímž by vyšel vstříc a motivoval by k setrvání na fakultě velký počet studentů, kteří odcházejí předčasně do praxe za lukrativními podmínkami. Za důležitou považuje vědu, kterou chce výrazně finančně podporovat. Ačkoli studenti jeho fakulty mají často problémy s jazyky, chce zvýšit počet předmětů vyučovaných v angličtině. Chce propojit výuku s praxí, přilákat odborníky z praxe a studenti by se měli zapojovat do reálných projektů firem. Jako další svůj úkol vidí odbourávání administrativy. Zajímavým bodem jeho programu je i věkové omezení pro vedení pracovišť.

Diskuse k článku

Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.